Allmänna villkor

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Vi behandlar namn mellan Klasspengar och förening/lag/skola/skolklass ”Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av Klasspengars produkter sker genom att Kunden startar en försäljning hos oss. Därefter tar Kunden upp beställningar av våra produkter under en begränsad tid. Sedan skickas en gemensam beställning från gruppen, enligt angivna tidsplan och försäljningsupplägg som vi gemensamt lagt fram. Klasspengar skickar det beställda antalet till Kunden. Förutsättning för att köpa våra produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot oss. 

Förtjänst/Vinst

Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Konsumentpriset är 100-160 kronor styck och förtjänsten är alltid 45 kronor för varje såld box. Gruppens första gemensamma beställning är fraktfri och kommer att bli levererad på pall alternativt till önskad adress. Och till ett ombud om beställningen är mindre. Vid eventuell efterbeställning så tillkommer frakt på 70 kronor om det är under tio boxar.

Kundens förpliktelser

I samband med försäljningen av Klasspengars produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av Klasspengars produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja klasspengars produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten. 

Krav på kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och Klasspengars godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Klasspengar. 

Betalningsvillkor

Faktura skickas separat i mail samt en kopia på pallen i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 30 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per påbörjad månad.

Anmärkning på leverans

Anmärkning på leverans måste ske inom 10 dagar efter mottagen leverans, kontakta då info@klasspengar.se

Logga in

Glömt ditt lösenord? Klicka här